/ Blog

Mrtvo more i Solomon

Kada bi čovek preokrenuo svoj način razmišljanja i počeo mnogo više da misli šta može da pruži, a ne šta može da dobije, dobio bi i ono što nikada nije ni sanjao.

Jedan prebogati biznismen iz Londona, zasićen poslovima na kojima je zarađivao, opterećen profitom, u poslednje vreme sve više je osećao prazninu u sebi. Da bi se malo trgnuo, otišao je na turističko putovanje na Bliski istok. Već prvog dana čuo je interesantnu priču o Mrtvom moru. Mrtvo more je najslanije more na svetu. Sa svojim salinitetom koji je devet puta veći od obične morske vode, u njemu život ne postoji. Ni bilje ni životinje ne mogu opstati u ovom moru. Ono je zaista mrtvo. Visok procenat soli je posledica toga što more ima pritoke, a nema nijednu otoku. Englez je odmah shvatio da je Mrtvo more slika čoveka koji sve uzima, ali ništa ne daje. Tada se malo trgnuo, setivši se praznine u sebi. Takav čovek mora da umre iznutra, pomislio je. Malo kasnije vodič je rekao da je Mrtvo more i najveća depresija na svetu. Dakle, depresija je rezultat stalnog uzimanja bez davanja, opet se opomenuo biznismen u sebi. Sutradan je sa grupom obilazio Jerusalim. Tu je čuo priču o caru Solomonu.
Kada je Solomon dobio carstvo u nasledstvo želeo je da bude dobar car. Jednoga dana pođe tako da se pomoli Bogu i prinese žrtvu. Iste te noći sanjao je neobičan san. U snu mu se prikazao sam Bog koji mu je rekao:"Traži šta hoćeš da ti dam." Solomon zahvali Bogu na tako velikoj milosti i razmisli, šta bi bilo najbolje da traži. Posle kraćeg razmišljanja odlučno odgovori: "Daj sluzi svome srce razumno, da mogu služiti narodu tvome i raspoznavati dobro i zlo." Bog se silno obradovao zbog reči koje je čuo, jer Solomon nije ništa tražio za sebe, nego ono što je tražio, tražio je da bi stavio na službu drugima. Bog mu je na to odgovorio:"Evo dajem ti srce mudro i razumno da takvog kao što si ti ni pre tebe nije bilo, niti će u budućnosti biti. A pored toga dajem ti i ono što nisi tražio i blago i slavu..."
U svoj dnevnik Englez je napisao: Nikada nisam razmišljao na način da je davanje bolje od uzimanja. Mrtvo more i Solomon biće mi opomena na ovu misao. Stavio je tačku i zatvorio dnevnik.
Postavite sebi pitanje i iskreno odgovorite, šta biste odgovorili Bogu kada biste dobili ovakvu ponudu. Da li biste tražili nešto da dobijete, da biste to vi imali, ili biste tražili nešto da biste to mogli drugima da dajete. Često ne shvatamo da je davanje doprinosa u bilo čemu mnogo uzvišenije nego uzimanje.Kada uzimamo mi biramo ono što uzimamo. Kada dajemo, dajemo ono što imamo, a na čudesan način dobijamo baš ono što nam je najpotrebnije u datom trenutku.